Actie Kerkbalans – Uw toezegging voor 2018 –

De kerk heeft uw toezegging voor de Actie Kerkbalans hard nodig.

Helaas is er net als vorig jaar een aantal mensen die een bedrag heeft toegezegd voor de actie Kerkbalans 2018, maar nog niet heeft betaald of achterloopt. Dit kan te maken hebben met uw financiële privésituatie. Daar is alle begrip voor. Het kan ook zijn dat men dit gewoon is vergeten. Wij kennen uw situatie niet, maar eind oktober zullen we starten met het versturen van herinneringen naar alle mensen die nog niet hebben betaald of achterlopen op de toezegging. Uiteraard willen we voorkomen veel van deze brieven te moeten schrijven. Mocht het zo zijn dat ook u achterloopt met de betaling, dan verzoeken wij u, als uw financiële situatie dit toelaat, de betaling zo snel mogelijk te doen. Begin oktober zullen wij namelijk de voorbereidingen treffen voor deze herinneringsactie. Het geeft verwarring en ongemak als de betaling de brief zou passeren en u onterecht een herinnering of aanmaning krijgt. Het is voor het voortbestaan van de kerk erg belangrijk dat een toegezegd bedrag ook daadwerkelijk binnenkomt. De begroting en uitgaven van 2018 zijn namelijk grotendeels afgestemd op uw toezeggingen. Inkomsten en kosten kunnen scheeflopen ten opzichte van elkaar als toezeggingen in werkelijkheid niet blijken binnen te komen. Daarom vertrouwen we erop uw toezegging alsnog te mogen ontvangen.

Wij danken u voor uw medewerking.

Het college van Kerkrentmeesters.

Print Friendly, PDF & Email