Bankrekeningnummers

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

Wijziging bankrekeningnummers Vrijwillige Bijdrage (Kerkbalans), Solidariteitskas, Kerkblad en de Betaalrekening (onder andere uw betalingen van collectemunten):

Per 1 november 2018 gaat onze huisbankier Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) overstappen van de Van Lanschotbank naar de Rabobank. Dat betekent een wijziging van de rekeningnummers. De tenaamstelling blijft dezelfde. De gemeenteleden die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven hoeven NIETS te doen. Voor hen zal de bank de wijziging verzorgen. Maar  iedereen die zelf betalingen doet via de bank, zoals telebankieren of andere betaalopdrachten, verzoeken wij vriendelijk om vanaf 1 november de volgende rekeningnummers te hanteren:

  • CvK Hervormde Gemeente Werkendam inz. Vrijwillige Bijdrage (was NL75FVLB0635802724) wordt NL75RABO0373732430
  • CvK Hervormde Gemeente Werkendam inz. Solidariteitskas (was NL22FVLB0635802708) wordt NL22RABO0373732414
  • CvK Hervormde Gemeente Werkendam inz. Kerkblad (was NL97FVLB0635802716) wordt NL97RABO0373732422
  • CvK Hervormde Gemeente Werkendam (was NL53FVLB0699841259) wordt NL34RABO0373732392

Excuus voor deze overlast, deze wijziging is niet onze keuze maar is het gevolg van het beleid van SKG. Wij rekenen op uw medewerking!

Print Friendly, PDF & Email