Actie Kerkbalans 2019

Inmiddels zijn er ruim twee weken gepasseerd na de eerste telling van de actie kerkbalans. De toezeggingen bedragen momenteel € 233.000,00. Dat is ongeveer 5% meer dan wat vorig jaar twee weken na de eerste telling aan toezeggingen ontvangen is. Gelukkig loopt dit aantal nog steeds op, want nog steeds zijn niet alle enveloppen binnen.
…….
Het is moeilijk in te schatten of het totaal aan toezeggingen van dit jaar, de totale inkomsten van de actie kerkbalans vorig jaar: 
€ 257.000,00 zal overtreffen. Maar met een vergelijkbaar resultaat is het college van kerkrentmeesters erg dankbaar. Wij danken u dan ook voor uw bijdrage.

Uw toezegging nog niet ingeleverd?
U kunt uw toezegging nog altijd inleveren. Bijvoorbeeld bij de uitgangscollecte in de eredienst, bij één van de kerkrentmeesters, of we komen het gewoon nog even bij u thuis ophalen. Stuur dan bij voorkeur een mailtje naar collegekrm@hervormdwerkendam.nl, of bel anders naar Arjan van Gammeren (0183) 500913.

Namens het college van Kerkrentmeesters

Print Friendly, PDF & Email