Vijfjescollecte (5 mei)

Op D.V. zondag 5 mei  wordt zowel in de ochtend- als avonddienst de ‘vijfjescollecte’ gehouden.

Deze collecte is nodig om met elkaar de financiële positie van onze Hervormde Gemeente van Werkendam gezond te houden. Het College van Kerkrentmeesters vraagt u dan ook vriendelijk om het bedrag van € 5,- bij te dragen aan deze collecte.

Zoals gebruikelijk wordt de vijfjescollecte aan de uitgang gehouden en is er tijdens de dienst één collecte, die is bestemd voor de diaconie.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

Print Friendly, PDF & Email