Kostenverantwoording Kerkrentmeesters

Verantwoording door het college van kerkrentmeesters betreffende algemene kosten en onderhoud gebouwen 2018

Naast het vele werk dat door vrijwilligers wordt gedaan, moest er in 2018 jaarlijks onderhoud en reparaties door professionele bedrijven verricht worden aan gebouwen, installaties en apparatuur. Daar hoort ook een groot deel van het tuinonderhoud bij.  

Naast onderhoud worden ook andere kosten betaald van de opbrengsten uit de uitgangscollecte. Bijvoorbeeld de energiekosten, belastingen, gemeentelijke heffingen en verzekeringen, afvoer van afval, aanschaf schoonmaakmiddelen enz. 

Omdat het sluitwerk van enkele gebouwen steeds slechter functioneerde, is er geïnvesteerd in nieuwe sloten op deuren van alle vijf gebouwen. Om extra fietsparkeerplaatsen te creëren is bij de Biesboschkerk een deel van de tuin bestraat en ingericht. 

De pastorie Kerkstraat is opgeknapt en de keuken en de badkamer zijn vervangen voordat ds. Van der Neut en zijn gezin in de pastorie zijn gaan wonen. En voor de komst van ds. Lam en zijn vrouw zijn voor de pastorie Sigmondstraat een aantal grote investeringen gedaan: nieuwe verwarmingselementen, isoleren van de spouwmuur, wanden gestukt, rolluiken geïnstalleerd, vloerverwarming in de keuken en bijkeuken, volledige vervanging van elektrabekabeling, wandcontactdozen, schakelaars, enzovoort. 

In december zijn de werkzaamheden begonnen van de bovenzaal van De Bron. De jongeren van beide wijken hebben hierin een grote rol gespeeld. De kosten van het opknappen zijn voor een deel ten laste gekomen van de opbrengst ‘onderhoud gebouwen’. 

Naast een aantal kleine investeringen staan er voor 2019 ook een aantal grote investeringen op het programma: Bij de Biesboschkerk komt nog een tweede fietsparkeerplaats en is er al buitenom geschilderd en in de Dorpskerk zal de huidige verlichting vervangen worden door ledverlichting. Bij dit alles zijn wij mede afhankelijk van uw gaven. We vertrouwen erop dat u ons middels de uitgangscollectes, giften en legaten wilt blijven steunen.  

Bij voorbaat hartelijk dank.
Het college van kerkrentmeesters 

P.S. Voor verdere details wordt, na goedkeuring door de algemene kerkenraad, de jaarrekening ter inzage aangeboden aan de gemeenteleden. U wordt daarover nog nader geïnformeerd.

Print Friendly, PDF & Email