Geluid Biesboschkerk

Na een testperiode van ongeveer zes maanden waarin we een nieuwe versterker voor het audiosysteem hebben aangeschaft, testen hebben gedaan met een gespecialiseerd bedrijf en geluidsinstellingen hebben aangepast, hebben we de klachten tot een minimum weten te reduceren. De moeilijkheid in dit traject was om een goede balans te vinden tussen de diverse microfoons die het geluid opnemen en dan via de verschillende media weer afspelen: de speakers in de kerkzaal, de ringleiding, internetverbinding en de kerkradio’s. Wanneer het ene op orde was, bleek er een onbalans in het andere te ontstaan. De laatste maand zijn wij van mening dat het geluid van bijna alle media structureel van goede kwaliteit is en daarmee beschouwen we dit verbetertraject als afgerond. We danken u voor uw begrip en geduld. We weten overigens dat we nog niet voor de volle 100% van alle klachten af zijn, maar weten tegelijk ook dat behalen van een 100% tevredenheid van iedereen een utopie is, we streven naar een acceptabel niveau en proberen daarin zoveel mogelijk gemeenteleden tevreden te stellen. 

Het kan natuurlijk zijn dat u nog klachten heeft. Deze klachten komen naar verwachting nog het meest voor bij het meeluisteren via kerkradio of internet. De groep van de internetluisteraars wordt overigens steeds groter en die van de kerkradio’s steeds kleiner. Het geluid is dan natuurlijk ook sterk afhankelijk van de persoonlijke verbinding van u thuis. We weten niet hoe uw situatie thuis is, dat is wat het voor ons als College erg lastig maakt om het pijnpunt te vinden. Er kunnen natuurlijk ook storingen voorkomen als uw persoonlijke verbinding thuis van het internet/kerkradio niet goed is. U kunt dit controleren door bijvoorbeeld eens via een andere kerkradio / webadres mee te luisteren. Mocht blijken dat de storingen ook daar aanwezig zijn, dan worden wij er graag op geattendeerd. Bovendien zijn er voorbeelden van slechte verbinding bij bijzondere diensten van wijk 1, wanneer er een gelegenheidskoor of -band aanwezig is, die muziek maakt met een zelf meegebracht geluidssysteem, deze correspondeert dan niet goed met de omgevingsmicrofoon van de Biesboschkerk. Helaas kunnen we als college hier niet zoveel aan doen. Wanneer de dominee spreekt, zal hij overigens wel gewoon goed verstaanbaar moeten zijn.  Omdat het in de achterliggende periode lastig was de oorzaak van het probleem te vinden, omdat de klacht dan vaak te globaal beschreven was: ‘Het geluid van de Biesbosch kerk is slecht’ en we de klacht bij het college vaak via andere personen dan de melder binnen kregen, hadden we niet de gelegenheid na te vragen wat het probleem van het geluid exact inhield en daarmee de oorzaak ook niet goed konden vinden. Daarom verzoeken wij u eventuele nieuwe klachten schriftelijk te melden met zoveel mogelijk informatie, zodat het makkelijker wordt om het probleem op de beste manier aan te pakken. Bijvoorbeeld geeft u aan via welk medium u luistert (kerktelefoon, internet, gewoon in de kerkzaal of via de ringleiding), vermeld ook wanneer dit was (datum en tijd) én of juist het orgelspel, het spreken van de predikant, of de ouderling van dienst slecht te verstaan was, etc.  U kunt bij voorkeur mailen kan naar collegekrm@hervormdwerkendam.nl

Het College van kerkrentmeesters 

Print Friendly, PDF & Email