W1 – 21/07 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 21 juli in de Biesboschkerk met ds. J. Smit uit Katwijk aan Zee.

 

 

Gezang 328: 1, 2 en 3

Persoonlijk gebed – Votum en Groet

Psalm 40: 3 en 4

Geloofsbelijdenis

Elb Lied 357: 1 en 4

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Markus 4: 1 – 20 HSV

Psalm 81: 7, 8 en 9

Preek – tekst: Markus 4: 9: “En Hij zei tegen hen: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.”

Psalm 119: 66

Dankgebed en voorbede

Collecten

Gezang 326: 1 en 2

Zegen – wordt beantwoord met gezang 456: 3

Print Friendly, PDF & Email