W1 – 28/07 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 28 juli in de Dorpskerk met pastor P. Mostert uit Hendrik-Ido-Ambacht.

 

Gezang 328: 1

Stil gebed

Votum en groet

Gezang 441: 2, 4 en 12

Gebed

Elb lied 396: 1 en 2

Schriftlezing: Psalm 119: 10-19

Psalm 119: 3 en 7

Verkondiging

Gezang 291: 1 en 2

Geloofsbelijdenis

Gezang 459: 1, 5, 6, 7 en 8

Gebed

Inzameling van uw gaven

Elb lied 413: 1, 3 en 4

Zegen

Print Friendly, PDF & Email