W1 – 04/08 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 4 augustus in de Dorpskerk met ds. T. Meijer uit Puttershoek.

 

Psalm 72: 1

Stil gebed, bemoediging en groet

Psalm 72: 4 en 7

Verootmoediging en genade verkondiging

Elb lied 308: 1 en 3

Wetslezing

Psalm 119: 37

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezingen: Habakuk 2: 1-4  & Romeinen 1: 1-17 (HSV)

Gezang 313: 1, 2, 3 en 5

Prediking

Elb lied 166: 1, 2 en 4

Gebeden

Kinderen komen terug

Collecte

Gezang 435: 1, 4 en 5

Zegen, gezongen Amen

Print Friendly, PDF & Email