W1 – 04/08 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 4 augustus in de Biesboschkerk met ds. G. van der Linden uit Waalwijk.

 

Psalm 111: 1, 2 en 3

Stil gebed

Bemoediging en groet

Elb lied 308

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 49: 1 – 6

Elb lied 263 (melodie: het Israëlisch volkslied)

Schriftlezing: Handelingen 17: 10 – 15

Psalm 121

Verkondiging

Elb lied 382 (Nederlandse. tekst)

Credo

Gezang 255: 1

Gebeden

Collecten

Gezang 308

Heenzending, zegen en beaming

Print Friendly, PDF & Email