W1 – 11/08 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 11 augustus in de Biesboschkerk met ds. A. Groeneveld uit Lunteren.

 

Psalm 42: 1 en 7

Stil Gebed

Votum en Groet

Ter inleiding op onze verootmoediging zingen we:

Elb lied 302: 1 en 2

Verootmoedigingsgebed

ELB lied 302: 3

Woord van bemoediging/apost. vermaan Rom.13: 8 ev

Elb lied 302: 4

Gebed om de opening van het Woord

Kinderen gaan naar de nevendienst.

Schriftlezing: Hand. 12: 1-17 (HSV)

Psalm 3: 2 en 3

Verkondiging Thema: “Een volhardend gebed…??!!” n.a.v. Hand.12: 5

Meditatief orgelspel

Gezang 470: 1, 3, 4

Dankgebed-voorbede-stil gebed-gezamenlijk Onze Vader

Inzameling van de gaven

Elb lied 178: 1, 3, 4

Zegen/Gezang 456: 3

Print Friendly, PDF & Email