W1 – 18/08 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 18 augustus in de Biesboschkerk met drs. A.L. Kornaat uit Klundert.

Intochtslied: Psalm 27 vers 2 LvdK

Votum en Groet:

Verootmoediging: Psalm 38 ver 3 en 12 LvdK

Geloofsbelijdenis, antwoord: Psalm 115 vers 6 LvdK

Gebed om de opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing is uit het de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome hoofdstuk 8 vers 18 -30

Gemeente, het thema voor deze dienst is: Een hoopvolle toekomst.

Ter Voorbereiding op de verkondiging:  Psalm 9 vers 1, 4 en 5 LvdK

De verkondiging

Antwoord op de verkondiging met Gezang 454 vers 2 , 3 en 4 LvdK

Dienst der gebeden

Dienst der offeranden

Slotlied: Gezang 293 vers 1 en 4 LvdK

Zegen:

Amen Gezang 456 vers 3 LvdK

Print Friendly, PDF & Email