W2 – 25/08 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 25 AUGUSTUS IN DE DORPSKERK

Deze zondagmorgen is de eredienst tevens een doopdienst. Aanvang 10.00 uur.
Voorganger is onze eigen wijk-predikant ds. H.J. Lam.
De komende tijd luisteren we telkens naar de profeet Daniël. De tweede keer is dat hoofdstuk 2: 28a.
“Maar er is een God in de hemel Die verborgenheden openbaart.”

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  119 : 6 en 7  (VOORZANG)

PSALM  119 : 8 en 9
GEZANG   1 : 6  (TIEN GEBODEN)
PSALM  105 : 5
PSALM  134 : 3
PSALM   78 : 1, 2 en 3
PSALM   25 : 6 en 7
PSALM   89 : 14

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Daniël 2 : 10 – 18, 24 – 28b
N.T.:  Hebreeën 11 : 29 – 33
Tekst: Daniël 2 : 28a

Print Friendly, PDF & Email