W1 – 25/08 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 25 augustus in de Biesboschkerk met ds. D.M. van der Wel uit Langbroek

Afkondigingen

Intochtslied: Psalm 108: 1
Stil gebed

Votum en groet
Lied: Psalm 108: 2
Gebed van verootmoediging
Lied: ELB 302: 1 en 2

Genadeverkondiging
Lied: ELB 302: 3 en 4
Leefregel
Lied: ELB 422 Als je geen liefde hebt
Gebed om de opening van het Woord
Kinderen naar de KND

Schriftlezing 1: Lucas 10: 25 – 37
Lied: Gezang 328: 1
Schriftlezing 2: Mattheus 25: 31 – 40
Lied: Gezang 328: 2 en 3

Uitleg en verkondiging: Thema: Wie is mijn naaste ?
Lied: Gezang 305

Dienst der gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader)
Kinderen komen terug
Inzameling van de gaven

Slotlied ( staande) Gezang 281

Zegen, beaamd door Gezang 456: 3

Print Friendly, PDF & Email