W1 – 25/08 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 25 augustus in de Dorpskerk met ds. G.J. van Beek uit Nieuw-Lekkerland

Aanvangslied: ELB lied 150: 1 en 2 (Ruis, o Godsstroom…)
Aanvangstekst: Johannes 3: 8 (HSV)
Gezang 328: 1 en 2
Geloofsbelijdenis (uitgesproken)
Gezang 463: 1 en 5
Schriftlezing: Handelingen 2: 1- 4 (HSV)
                       : Thessalonicenzen 5: 15 t/m 24 (HSV)
Samenzang: Psalm 25: 2, 4 en 6
Gezang 249 (Wij leven van de wind…)
Slotlied: Psalm 103: 5 en 9

Het thema van de preek is: ‘Leven van de Wind’

Print Friendly, PDF & Email