Wijk 2 – liturgie 1 sep Biesboschkerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 1 SEPTEMBER IN DE BIESBOSCHKERK

De dienst staat in het teken van de voorbereiding van het Heilig Avondmaal.
Tekst is Daniël 2:44a: “De God van de hemel zal een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan.”
Voorganger is onze eigen wijk predikant ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  145 : 1 en 2  (VOORZANG)

PSALM  145 : 4 en 5
PSALM    99 : 6
PSALM    76 : 3, 4 en 7
GEZANG   5 : 3  (HET GEBED DES HEEREN)  
PSALM  118 : 11

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Daniël 2 : 30 – 45
N.T.:  Matthéüs 21 : 42 – 44
Tekst: Daniël 2 : 44a

Print Friendly, PDF & Email