Wijk 2 – liturgie 8 sep Dorpskerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 8 SEPTEMBER IN DE DORPSKERK

In deze morgendienst vindt eveneens de bediening plaats van het Heilig Avondmaal.
De tekst bij de preek is uit Daniël 3:16b: “Wij hoeven u hierop geen antwoord te geven.”
Voorganger is onze eigen wijkpredikant ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   62 : 1

PSALM   62 : 4 en 5
PSALM   72 : 11
PSALM    9 : 4, 19 en 20
PSALM   85 : 3
PSALM   85 : 4
PSALM  116 : 1 etc.
GEZANG   4 : 1  (LOFZANG VAN SIMEON)

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Daniël 3 : 1 – 2, 14 – 16
N.T.:  Mattheüs 27 : 11 – 14
Tekst: Daniël 3 : 16slot

Print Friendly, PDF & Email