Wijk 1 – liturgie 8 sep Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 8 september in de Dorpskerk met ds. J. de Goei uit Amersfoort. In deze dienst wordt de viering van het Heilig Avondmaal voortgezet en er wordt dank voor gezegd.

 

Psalm 118: 1 en 10

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Aanvangstekst Johannes 15: 12: “Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.”

Gezang 169: 5 en 6

Voortzetting van de viering van het Heilig Avondmaal, lezing formulier: Viering van het heilig Avondmaal II.

Terwijl de tafel gereed gemaakt wordt: Gezang 358: 1, 2, 4 en 5

Viering van het Heilig Avondmaal:

Lezing: 1 Petrus 1: 13

Zingen: Psalm 103: 1

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezingen: 1 Johannes 4: 7 – 12 en 1 Petrus 1: 13 – 25

Prediking. Tekst: 1 Petrus 1: 22-slot: “Heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart.”

Apostolische Geloofsbelijdenis: Elb lied 274A

Dankgebed en voorbede

Collecte

Elb lied 203

Zegen

Print Friendly, PDF & Email