Wijk 1 – liturgie 15 sep Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 15 september in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. Deze dienst is de startdienst voor het winterseizoen in de vorm van een gezinsdienst met als thema: Een persoonlijke band met God. De gemeenteband o.l.v. van Marcel van der Poel en organist Aldert van Hoornaar verlenen muzikale medewerking.

 

Psalm 25: 4 en 7

Stil gebed

Votum en Groet

Opwekking 51

Tien geboden

Opwekking 807

Gebed bij de opening van het Woord

(kinderen t/m groep 3 naar kindernevendienst)

Eerste Schriftlezing: Johannes 15: 11-17 (NBV)

Tweede Schriftlezing: Psalm 25: 14 (NBV)

Elb lied 299

Verkondiging

Elb lied 371

Dankgebed en voorbeden

(kinderen komen terug uit de kindernevendienst)

Collecte tijdens collecteren zingen we Opwekking 794

Opwekking 167

Zegen met beantwoording: gezang 456: 3

Print Friendly, PDF & Email