Wijk 2 – liturgie 22 sep Dorpskerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 22 SEPTEMBER IN DE DORPSKERK

In deze morgendienst gaat voor onze oud-pastoraal werker, ds. H. Roseboom uit Kesteren.

ORDE VAN DIENST:

 1. Afkondigingen
 2. Voorzang: Psalm 113: 3 en 4
 3. Stil gebed
 4. Votum en groet.
 5. Zingen: Psalm 84: 5
 6. Wet van de Heere
 7. Zingen: Psalm 25: 3
 8. Gebed
 9. Schriftlezing: 1 Samuël 16: 1-13
 10. Tekstlezing: 1 Samuël 16: 7b
 11. Collecte
 12. Zingen: Psalm 78: 34, 35 en 36
 13. Preek: God ziet anders dan wij
 14. Zingen: Psalm 89 :8 en 9
 15. Dankgebed en voorbede
 16. Zingen: Psalm 132: 11 en 12
 17. Zegen

 

Print Friendly, PDF & Email