Toezegging Kerkbalans

Herinnering voor uw toezegging Actie kerkbalans

Wij merken dat de betalingen t.o.v. de toezeggingen voor de actiekerkbalans wat achterblijven. Op dit moment is er minder binnengekomen dan is toegezegd voor deze termijn. Om niet in de financiële problemen te komen, vragen wij u vriendelijk, doch dringend, het door u toegezegde bedrag voor deze termijn over te maken, zodat de begrootte inkomsten in balans staan met de begrootte uitgaven. In oktober zullen de eerste herinneringen gestuurd worden naar mensen die achterlopen. We willen graag voorkomen dat we deze herinnering moeten sturen. Als er onvoorziene zaken zijn, waardoor u uw toegezegd bedrag momenteel niet kan overmaken, wilt u dan contact opnemen met onze penningmeester (dhr.  H. Nieuwenhuyzen: kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl. We vinden dan samen een oplossing. We rekenen op uw bijdrage.

Het College van kerkrentmeesters

Print Friendly, PDF & Email