Wijk 1 – liturgie 29 sep Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 29 september in de Biesboschkerk met ds. N.W. van den Houten uit Ede.

 

Psalm 118: 6, 8

Stil gebed, votum en groet

Psalm 98: 1, 2

Gebed

Schriftlezing: 1 Samuel 11

Gezang 285: 1, 2, 3

Verkondiging n.a.v. 1 Samuel 11:6 – Toen Saul deze woorden hoorde, greep de Geest Gods hem aan, en hij ontstak in hevige toorn.

Gezang 280

Geloofsbelijdenis

Elb lied 389

Gebeden

Collecte

Elb lied 393

Zegen

Print Friendly, PDF & Email