“Leven met God mag financieel wat kosten”

LWdenBoer

 

“Leven met God mag financieel wat kosten”
“Het geloofsleven wordt ook zichtbaar in de besteding van ons geld. Soms hebben we de neiging om dit onderwerp te laten liggen en vooral stil te staan bij het werk van de Heilige Geest in het hart van zondaren. Maar het is niet verkeerd als de besteding van ons inkomen ook aandacht krijgt in de kerk,” zegt ds. L. W. den Boer. Het valt hem op dat deze kwestie soms weinig aan de orde wordt gesteld. Dit vertelt de predikant van de Hervormde Gemeente te Werkendam naar aanleiding van een recent gehouden preek over Spreuken 3:9 en 10. In deze verzen klinkt de volgende oproep: ‘Vereer de HEERE met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst, dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn.’

“Dit onderwerp kan al gauw wettische trekken krijgen, maar dat mag ons er niet van weerhouden om onze mond te houden over de besteding van geld.” Den Boer citeert 2 Korinthiërs 8:9, ‘Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden.’ “Wanneer we onze uitgaven gaan zien in het licht van het Evangelie, is inkomen afstaan aan de kerk niet langer een wettische aangelegenheid. Het Evangelie zou hierin een inspiratiebron moeten zijn. We leven als christenen bovendien in de verwachting dat het beste nog komen gaat. Dat zou ons kunnen helpen om van een krampachtige omgang met geld af te komen.”

Economische crisis
De predikant gelooft dat de oproep uit het Spreukenboek ook licht werpt op de crisissituatie van vandaag, al heeft hij geenszins de intentie om het laatste woord over die oorzaak te spreken. “De crisis toont ook aan dat leven zonder Gods geboden z’n vruchten afwerpt. Wie niet naar Gods wil leeft, denkt alleen aan zichzelf. Wie de Heere vreest, zal gezegend worden. Deze rode draad loopt door Spreuken heen. Psalm 32:10 zegt: ‘De goddeloze heeft veel smarten, maar wie op de HEERE vertrouwt, hem zal de goedertierenheid omringen.’

De predikant merkt in dit verband op dat het Bijbelboek Spreuken gelovigen op dit gebied prikkelt. “Veel teksten brengen ons van ons stuk af. Zelf merk ik dat christenen daar trouwens behoefte aan hebben. Die veelbelovende draad van het Spreukenboek mogen we enerzijds laten staan. Paulus schrijft immers ook dat de godsvrucht ook de belofte van het tegenwoordige leven heeft (1 Tim. 4:8). Anderzijds moeten we ook beseffen dat het Spreukenboek net als de andere boeken van het Oude Testament nog nauwelijks oog heeft voor het leven na dit leven.”

Arme weduwe
“De oproep uit het Spreukenboek laat ons zien dat de dienst van God ons dus zeker wat mag kosten, ook op financieel vlak.” Geconfronteerd met gezinnen die de gevolgen ondervinden van de barre economische tijden, verwijst Den Boer naar het Bijbelgedeelte over de weduwe die haar hele levensonderhoud in de schatkist wierp (Markus 12:41-44, red.), zonder daarmee aan te geven dat dit Bijbelgedeelte het beslissende antwoord is op alle ingrijpende vragen die in die situatie kunnen leven.
“De arme weduwe geeft uiteindelijk meer dan alle rijken om haar heen,” aldus de dominee.

Bericht overgenomen van: www.CIP.nl (Christelijk Informatie Platform)

Print Friendly, PDF & Email