Wijk 1 – liturgie 6 okt Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 6 oktober in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. Deze dienst is een Ouderendienst met medewerking Chr. Gemengde Zangvereniging Soli Deo Gloria o.l.v. Carine Schutte en organist Aldert van Hoornaar. Er worden liederen gezongen uit het oratorium “Het nieuw Jeruzalem” van Johan Bredewout (muziek) en Hans de Ruiter (tekst).

 

Psalm 117

Votum en groet

Koor: Proloog: Een stad van vrede is nabij en Klaaglied over Jeruzalem

Geloofsbelijdenis

Elb lied 194

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: Openbaring 21:1-23 (HSV)

Koor: De stad van vrede

Preek

Elb lied 413

Dankgebed & voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecten

Koor: Het nieuw Jeruzalem en Finale: Amen

Zegen; afgesloten met het zingen van gezang 456: 3

Print Friendly, PDF & Email