Wijk 1 – liturgie 13 okt Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 13 oktober in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. Deze dienst is een Doopdienst.

 

Psalm 113: 1, 2

Votum en groet

Psalm 139: 1, 7, 8

Gods wijsheid voor ons leven: Rom.12:9-21 (NBV)

Psalm 139: 10, 14

Bediening van de heilige Doop

Elb lied 278: 1, 2 (de kinderen die gedoopt worden, worden binnengebracht)

Formulier & vragen

Dopen

Doopteksten

Vraag aan de gemeente

Psalm 134: 3 (staande)

Jochanan, Jesse en Bram van jongenskoor Neander zingen 2 liederen: Jesus calls us here today en Sing Alleluja to the Lord

Elb lied 478: 1, 3 (met refrein)

Kinderen naar kindernevendienst

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: Joh. 1: 44-52

Lied ‘Doop’ van Sela

Preek

Gezang 487: 1, 3

Dankgebed & voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Kinderen uit de kindernevendienst komen terug

Collecten

Opw. 710 Zegenlied van Sela

Zegen

Print Friendly, PDF & Email