Wijk 2 – liturgie 20 okt Dorpskerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 20 OKTOBER IN DE DORPSKERK

Op zondagmorgen in de doopdienst is de  tekst uit Daniël 6:11m: “Daniël had in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem.”
De dienst wordt geleid door onze wijkpredikant ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    74 : 2 en 12

PSALM    74 : 3, 7, 19 en 20
PSALM  139 : 1
PSALM  105 : 5
PSALM  134 : 3
PSALM  102 : 7, 9 en 12
PSALM    69 : 14
PSALM    68 : 16

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Daniël 6 : 1 – 12
N.T.:  1 Thessalonicenzen 5 : 16 – 25
Tekst: Daniël 6 : 11m

AANVANGSTEKST: Psalm 27 : 8
“U zegt: Zoek Mijn aangezicht. Ik zoek Uw aangezicht, HEERE!”

Print Friendly, PDF & Email