Wijk 1 – liturgie 20 okt Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 20 oktober in de Dorpskerk met ds. A. Groeneveld uit Lunteren.

Elb lied 166: 1-2-4

Stil Gebed

Votum en Groet

Psalm 33: 1 en 8

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Lukas 13: 1-9 (HSV)

Psalm 71: 2 en 5

Verkondiging. Thema: “GOD…. en het lijden…”

Orgelspel

Gezang 462: 1-3-4

Geloofsbelijdenis

Elb lied 275 : 1 en 4

Dankgebed-voorbede-stil gebed – gez.Onze Vader

Inzameling van de gaven

Gezang 466

Zegen/gezang 456:3

Print Friendly, PDF & Email