W2 | Gratis exemplaren Waarheidsvriend bij uitgang kerk

Waarheidsvriend

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Het verschijnt elke week, met uitzondering van de drie weken in de zomerperiode. De Waarheidsvriend geeft voorlichting inzake geestelijke en kerkelijke vragen, maar ook worden regelmatig maatschappelijke vragen behandeld.

In de uitgaven die op 17, 24 en 31 oktober en 7 november verschijnen, heeft dominee Lam de meditatie verzorgd met als uitgangspunt zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus. De Gereformeerde Bond heeft van deze vier uitgaven voor onze gemeente gratis exemplaren ter beschikking gesteld om u (opnieuw) kennis te laten maken met het blad. De zondag na de genoemde verschijningsdata zullen er exemplaren op de tafel achterin de kerkgebouwen liggen om mee te nemen.

We hopen hiermee dat nieuwe abonnees zich zullen aanmelden.

Print Friendly, PDF & Email