Wijk 1 – liturgie 27 okt Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 27 oktober in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

 

Psalm 84: 1, 2

Stil gebed

Votum & groet

Psalm 84: 6

Gods geboden

Elb lied 459 :1, 2 (Nederlands & Engels)

Gebed om de heilige Geest

(kinderen naar kindernevendienst)

Schriftlezing: Rom. 1: 1-7

Gezang 1

Preek

Gezang 330

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, het onze Vader

(kinderen komen terug)

Collecten

Elb lied 328 (2x)

Zegen, beantwoord met Gezang 456: 3

Print Friendly, PDF & Email