KRM Begroting 2020

Begroting

Op 2 oktober jl. is de begroting 2020 op de vergadering van het College van Kerkrentmeesters besproken. De begroting ligt ter inzage maandag 11 november, dinsdag 12 november, woensdag 13 november en donderdag 14 november 2019 van 19.00 tot 20.00 uur bij de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters de heer H. Nieuwenhuyzen, Laan van Welgelegen 27, Werkendam. Indien u de begroting wilt inzien wordt u vriendelijk verzocht (tijdig) contact op te nemen met de heer Nieuwenhuyzen voor een afspraak. Dit kan via de mail: kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl of via de telefoon: 0183-504754.

Op de eerstvolgende algemene kerkenraadsvergadering zal de conceptbegroting geagendeerd worden ter vaststelling. Daarna zal de begroting 2020 gepubliceerd worden op de website.

Print Friendly, PDF & Email