Wijk 2 – liturgie 3 nov Biesboschkerk 18.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 3 NOVEMBER IN DE BIESBOSCHKERK

Zondagavond 3 november behandelen we uit de catechismus Zondag 14; dat is de “kerstzondag”, omdat het daarin gaat over Christus’ ontvangenis en geboorte.
In deze eredienst gaat voor onze wijkpredikant: dominee H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
LOFZANG VAN MARIA : 1, 2 en 3   -voorzang- 

LOFZANG VAN MARIA : 4, 5 en 6
LOFZANG VAN MARIA : 7
PSALM  132 : 7, 11 en 12
PSALM    89 : 9 en 12
PSALM  105 : 1 en 2

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  2 Samuël 7 : 12 – 17
N.T.:  Lukas 1 : 26 – 38
Tekst: Heid.Cat. Zondag 14

AANVANGSTEKST: Johannes 1 : 1
“In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.”

Print Friendly, PDF & Email