Wijk 1 – liturgie 3 nov Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 3 november in de Dorpskerk met ds. G. Wolters uit Almkerk.

 

Psalm 8: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Aanvangstekst

Psalm 8: 3, 4

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de  Heilige Geest

Schriftlezing: Lucas 10: 25-37

Psalm 146: 3, 4, 5

Verkondiging

Elb lied 213

Geloofsbelijdenis

Gezang 257

Dankgebed en voorbeden

Collecten

Gezang 473: 1, 4, 5, 10

Zegen

Print Friendly, PDF & Email