Wijk 1 – liturgie 6 nov Dorpskerk 19.30u

Liturgie voor de avonddienst op Dankdag, woensdag 6 november, in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

 

Psalm 65: 1

Votum en groet

Psalm 65: 4

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing:  Gen. 1: 9-13, 24-31 en Mat. 13: 31-32

Gezang 282

Preek

Psalm 65: 5, 6

Geloofsbelijdenis

Gezang 287: 1, 4

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecten

Elb lied 163

Zegen, met aansluitend een gesproken amen.

Print Friendly, PDF & Email