Wijk 2 – liturgie 6 nov Biesboschkerk 19.30u

WIJK-2: DANKDAG OP WOENSDAG 6 NOVEMBER IN DE BIESBOSCHKERK

In de Dankstonddienst is de tekst voor de verkondiging uit Psalm 8:5: “Wat is de sterveling, dat U aan hem denkt, en de mensenzoon, dat U naar hem omziet?”
Voorganger is onze wijkpredikant: dominee H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    19 : 1

PSALM    19 : 2 en 3
PSALM  104 : 14
PSALM      8 : 1, 2, 3, 4 en 5
PSALM      8 : 6, 7, 8 en 9
PSALM    98 : 2

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Psalm 8 : 1 – 10
N.T.:  Hebreeën 2 : 5 – 9
Tekst: Psalm 8 : 5

AANVANGSTEKST: Psalm 144 : 3
“HEERE, wat is de mens dat U hem kent, de sterveling dat U aan hem denkt?”

Print Friendly, PDF & Email