Wijk 1 – liturgie 10 nov Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 10 november in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst wordt voorbereid de viering van het heilig Avondmaal volgende week.

 

Psalm 19: 1

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 19: 3

Gods geboden

Elb lied 434a God zal met ons zijn

Gebed om de heilige Geest

(kinderen naar  de kindernevendienst)

Schriftlezing:  Exodus 1: 1-21, Rom. 2: 1-4 (HSV)

Voorbereiding Avondmaal: lezen 1e deel formulier

Elb lied 312 Jezus vol liefde

Preek

Elb lied 230 U bent mijn schuilplaats Heer (2x)

Gedenken van de heer B. Bastiaanse, zingen: gezang 14: 3

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, het Onze Vader

(kinderen komen terug in de dienst)

Collecten

Elb lied 242: 1, 2, 3 Zo vriendelijk en veilig als het licht

Zegen, gezang 456: 3

Print Friendly, PDF & Email