Wijk 1 – liturgie 10 nov Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 10 november in de Biesboschkerk met ds. K. van Velzen uit Blaricum. In deze leerdienst geven het koor Gospel Unlimited uit Hardinxveld-Giessendam en Marcel van der Poel hun muzikale medewerking. Het thema van de dienst is: “In gesprek met een ongelovige.”

 

Psalm 121

Stil gebed

Aanvangswoord en groet

Zingen Opwekking 785 Fundament

Koor

Gebed opening van het woord

Eerste Schriftlezing: 1 Korintiërs 3: 10-16

Tweede Schriftlezing: Mattheüs 7: 24-28

Zingen: Elb 8

Verkondiging

Zingen: Sela Wonderlijk

Geloofsbelijdenis

Zingen Opwekking 801 Het leven in mij

Dankgebed en voorbeden

Koor

Collecte

Zingen (staande): Elb 188 Stel mijn vertrouwen

Zegen

We beantwoorden de zegen met: Amen!

Print Friendly, PDF & Email