Wijk 2 – liturgie 10 nov Dorpskerk 18.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 10 NOVEMBER IN DE DORPSKERK

In deze dienst op zondagavond om 18.00 uur gaat voor ds. B. Jongeneel uit Lunteren.

ORDE VAN DIENST:

zingen                          Psalm     37: 6

stilgebed                                        

votum en groet                             

zingen                          Psalm   131: 1, 3 en 4                                

Geloofsbelijdenis

zingen                          Psalm    77: 8

gebed

schriftlezing                 2 Koningen 5: 1-19

collecte                                                    

zingen                          Psalm    86: 4 en 5

preek                                                                 

zingen                          Psalm    4: 3 en 4                      

dankgebed en voorbede                                

zingen                          Psalm    147: 6       

zegen  

Print Friendly, PDF & Email