Tiende uitloting obligatielening 2005

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Tiende uitloting obligatielening 2005

Eind oktober 2019 heeft de tiende uitloting van de obligatielening 2005 plaatsgevonden.
Van de obligaties die verband houden met de door gemeenteleden verstrekte lening zijn de volgende nummers uitgeloot:

€       50,00   nr.: 8, 13

€     100,00   nr.: 212, 219, 222, 228, 251, 252, 258, 264, 276, 282, 290, 319, 324, 325, 332, 335, 339, 340

€     500,00   nr.: 412

€  1.000,00   nr.: 485

De totale waarde van genoemde uitgelote obligaties 2019 bedraagt: € 3.400,00. Het college van kerkrentmeesters verzoekt eenieder de uitgelote obligaties zo spoedig mogelijk te retourneren, met vermelding van uw naam en uw bankrekeningnummer. Daarna kan worden overgegaan tot terugbetaling van het geleende bedrag. De obligaties kunt u inleveren bij de penningmeester: H. Nieuwenhuyzen, Laan van Welgelegen 27 of opsturen naar: Hervormde Gemeente, Postbus 75, 4250 DB Werkendam.

Mocht u tot schenking van een uitgelote obligatie willen overgaan, dan kunt u dit kenbaar maken door op de obligatie die u inlevert het woord ‘schenking’ te vermelden. Het college zal in dat geval een schenkingsbewijs afgeven.

Voor de verleende financiële steun zeggen wij u allen hartelijk dank.

Het college van kerkrentmeesters

Print Friendly, PDF & Email