Wijk 2 – liturgie 17 nov Dorpskerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 17 NOVEMBER IN DE DORPSKERK

In onze gemeente wordt op deze morgen het Heilig Avondmaal bediend.
De tekst voor de preek is uit Psalm 18:17: “De Heere stak Zijn hand uit van omhoog, Hij greep mij, Hij trok mij op uit grote wateren”
De eredienst wordt geleid door de wijkpredikant: dominee H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    30 : 1 en 2

PSALM    30 : 3 en 8
PSALM  136 : 25
PSALM    69 : 6 en 14
PSALM    18 : 5
PSALM    25 : 10
PSALM  116 : 4 vv.
LOFZANG VAN SIMEON : 1  (GEZANG 4 : 1)

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Psalm 18 : 14 – 20
N.T.:  Mattheüs 14 : 28 – 32
Tekst: Psalm 18 : 17

AANVANGSTEKST:  Psalm 144 : 7a,b
“Steek Uw handen uit van omhoog, bevrijd mij en ruk mij uit de woeste wateren.”

Print Friendly, PDF & Email