Wijk 2 – liturgie 17 nov Biesboschkerk 18.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 17 NOVEMBER IN DE BIESBOSCHKERK

In onze gemeente is in deze avonddienst de dankzegging voor de bediening van het Heilig Avondmaal.
De tekst voor de preek is uit Psalm 18:30: : “Want met U ren ik door een legerbende, met mijn God spring ik over een muur.”
De eredienst wordt geleid door de wijkpredikant: dominee H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    35 : 1 en 2

PSALM    35 : 4 en 9
PSALM  144 : 1
PSALM    18 : 9 en 10
PSALM    54 : 2 en 4
PSALM    68 : 2

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Psalm 18 : 28 – 39
N.T.:  Efeze 6 : 10 – 13
Tekst: Psalm 18 : 30

AANVANGSTEKST: Exodus 14 : 13a, 14
“Vrees niet, houd stand. De HEERE zal voor u strijden en u zult stil zijn.”

Print Friendly, PDF & Email