Wijk 1 – liturgie 17 nov Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 17 november in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst wordt het heilig Avondmaal gevierd.

 

Psalm 98: 2

Votum en groet

Psalm 98: 3

Gods geboden

Gezang 281: 1-3 Jezus zal heersen waar de zon

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

(kinderen naar kindernevendienst)

Schriftlezing: Rom. 8: 14-17 (HSV), tekst voor de preek: Rom. 8: 15

Gezang 239: 3-5 Kom Schepper God, o Heil’ge Geest

Preek

Elb lied 376: 1-3 Abba Vader

Avondmaal: lezen 2e deel van het formulier

Elb lied 290: 1-4 Het brood dat ons voor ogen staat

Avondmaal; tijdens het avondmaal zingen we Gezang 358: 1, 2, 3, 4 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet

Dankgebed en voorbeden, stilte, onze Vader

(kinderen komen terug)

Collecten

Elb lied 378: 1-3 Vader, ik aanbid U

Zegen

Gezang 456: 3

Print Friendly, PDF & Email