Wijk 1 – liturgie 17 nov Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 17 november in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst wordt de viering van het heilig Avondmaal voortgezet en wordt dankzegging gedaan.

 

Psalm 98: 4

Votum en groet

Psalm 25: 2, 7

Geloofsbelijdenis van Nicea

Gezang 250: 1, 4 Kom, Heil’ge Geest, Gij vogel Gods

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezingen: Gen. 1: 1-3; Mat. 3: 16-17; Ef. 4: 29-32 (HSV)

Gezang 250: 2, 3, 5 Waar Gij niet zijt, is het bestaan

Preek

Gezang 239: 1, 2, 6 Kom Schepper God, o Heil’ge Geest

Avondmaal; tijdens het avondmaal zingen we Gezang 358: 5, 6 Nu ik mijn hand strek naar ’t gebroken brood

Dankgebed en voorbeden, stilte, onze Vader

Collecten

Gezang 249: 1, 2, 3 Wij leven van de wind

Zegen

Gezang 456: 3

Print Friendly, PDF & Email