Wijk 1 – liturgie 24 nov Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van Eeuwigheidszondag 24 november in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

 

 

Psalm 68: 7

Votum en groet

Gezang 75: 1, 3, 4 U kennen, uit en tot U leven

Gods geboden – wijsheid voor ons leven: Rom.12:9-21 (NBV)

Elb 170 Groot is Uw trouw, o Heer

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

(kinderen naar kindernevendienst)

Gedicht ‘Dit is (niet) zo’n dag’ van Marianne Grandia, voorgelezen door Hetty Kamerman

Schriftlezing: Psalm 42: 1-6 (NBV)

Psalm 42: 1, 3

Preek

Elb 167: 1, 4, 5 Wees mijn vooruitzicht

(kinderen komen terug)

Wij herdenken degenen die in het afgelopen kerkelijk jaar 2018-2019 van ons zijn heengegaan en noemen hun namen. Hierna volgt een moment van stilte.

Gedicht ‘Het nieuwe lied’ van Frits Deubel, voorgelezen door Alie Verdonk

Elb 242: 1-3 Zo vriendelijk en veilig als het licht

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk bidden we het Onze Vader

Collecten

Gezang 416 (Liedboek 2013): 1-4 Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen; beantwoord met gesproken amen.

Print Friendly, PDF & Email