Wijk 1 – liturgie 1 dec Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 1 december, eerste Advent, in de Biesboschkerk met ds. J. de Goei uit Amersfoort.

 

Psalm 24: 2, 3 en 5

Stil gebed

Votum en Groet

Aanvangstekst: Numeri 24: 17 – Er zal een ster uit Jakob voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen.

Psalm 74: 10, 11 en 14

Gebodslezing: Romeinen 13: 8 – 14

Evangelische Liedbundel, Lied 226. Heer, ik kom tot U

Gebed

Kindermoment, start Kerstproject ‘Volg de ster!’ (Leiding Kindernevendienst)

Projectlied

Kinderen gaan naar de Kindernevendienst

Schriftlezingen: Genesis 49 : 8 – 12 en Openbaring 5

Gezang 288: 2, 3 en 4

Prediking. Tekst: Genesis 49: 10 – Totdat Silo komt.

Gezang 117: 1, 3 en 7

Dankgebed en voorbede

Collecte

Evangelische Liedbundel, Lied 413. Lichtstad met uw paarlen poorten

Zegen

Print Friendly, PDF & Email