Wijk 1 – liturgie 1 dec Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 1 december, eerste Advent, in de Dorpskerk met ds. L. van Wingerden uit ‘s-Hertogenbosch.

 

Gezang 328

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 98: 1 en 3

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Schriftlezing: Lukas 1: 5-25

Elb lied 109 Al wie dolend in het donker

Uitleg en verkondiging

Gezang 124

Geloofsbelijdenis

Elb lied 341 Heer, God, u loven wij

Dankgebed, voorbeden, stil persoonlijk gebed en gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Collecten

Gezang 127:1, 6 en 7

Heenzending en zegen

Print Friendly, PDF & Email