Wijk 2 – liturgie 1 dec Dorpskerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 1 DECEMBER IN DE DORPSKERK

Op deze 1ste Adventszondag is de tekst van de preek Genesis 3 : 15; De moeder van alle beloften in de Bijbel: “Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.” 
In deze eredienst gaat voor onze wijkpredikant: dominee H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    72 : 1 en 2

PSALM    72 : 8 en 10
PSALM    37 : 2
PSALM  140 : 1, 3, 4 en 7
GEBED DES HEEREN : 3 en 8   (Gezang 5)
LOFZANG VAN ZACHARIAS : 4 (Gezang 3)

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Genesis 3 : 8 – 19
N.T.:  Romeinen 5 : 17 – 19
Tekst: Genesis 3 : 15

AANVANGSTEKST: Romeinen 16 : 20a
“De God van de vrede zal de satan weldra onder uw voeten verpletteren.”

Print Friendly, PDF & Email