Wijk 2 – liturgie 8 dec Dorpskerk 18.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 8 DECEMBER IN DE DORPSKERK

Op de 2e Adventszondag luisteren we in deze avonddienst naar Zondag 16, waarin het net als in Zondag 15 gaat over Christus’ lijden, in het bijzonder over Zijn dood, begrafenis en nederdaling ter helle.

In deze eredienst gaat voor onze wijkpredikant: dominee H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    9 : 1 en 2

PSALM    9 : 3, 4 en 11
PSALM  17 : 8
PSALM  69 : 2 en 3
PSALM  16 : 5 en 6
LOFZANG VAN SIMEON : 1  (GEZANG 4 : 1)

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Psalm 49 : 11 – 16
N.T.:  Mattheüs 27 : 50 – 60
Tekst: Heid.Cat. Zondag 16, vr. & antw. 40-43

AANVANGSTEKST:  Ruth 1 : 16m, 17a
“Waar u zult heengaan, zal ik ook heengaan; waar u zult sterven, zal ik sterven, en daar zal ik begraven worden.”

 

Print Friendly, PDF & Email