Wijk 1 – liturgie 15 dec Biesboschkerk 10.00 u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 15 december, derde Advent, in de Biesboschkerk met pastoraal werker H. Dekker uit Dussen.

 

Psalm 103: 1, 4 en 5

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Gezang 124: 1 en 2

Gebed

Leefregel / wet

Gezang 147: 1 en 5

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kerstproject

Schriftlezing: Sefanja 3: 14 – 20

Elb lied 109: 1, 2 en 3

Schriftlezing: Lucas 3: 7 – 18

Gezang 117: 1 en 3

Overdenking

Gezang 118: 1 en 2

Dankgebed, voorbede, stil gebed

Inzameling van de gaven

Gezang 120: 1, 3 en 4

Zegen

Gezang 456: 3

Print Friendly, PDF & Email