Wijk 2 – liturgie 15 dec Dorpskerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 15 DECEMBER IN DE DORPSKERK

Op de 3e Adventszondag luisteren we in de morgendienst naar Genesis 4:25: “Eva baarde een zoon en gaf hem de naam Seth.”

In deze eredienst gaat voor onze wijkpredikant: dominee H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
LOFZANG VAN MARIA : 1 en 3   (GEZANG 2)

LOFZANG VAN MARIA : 4 en 5   (GEZANG 2)
PSALM      8 : 4
PSALM  103 : 8 en 9
PSALM    31 : 2 en 3
LOFZANG VAN ZACHARIAS : 1 en 5  (GEZANG 3)

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Genesis 4 : 1 – 2, 16 – 26
N.T.:  Lukas 2 : 4 – 7
Tekst: Genesis 4 : 25m – “en zij baarde een zoon”; vgl. vss. 1, 17, 20, 22

AANVANGSTEKST:  Mattheüs 1 : 23a
“En zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven.”

Print Friendly, PDF & Email