Wijk 1 – liturgie 15 dec Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst, een kerstjeugddienst, van zondag 15 december, derde Advent, in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

 

Zingen: Hoor de eng’len zingen d’eer    gezang 135: 1-3

Stil gebed, Votum en Groet

Zingen: O kom, O kom, Immanuël  gezang 125: 1, 4, 5

Zingen: O come all, Ye Faithfull gezang

Schriftlezing Jesaja 9 vers 1, 3-6 (Bijbel in gewone taal)

Zingen: Opwekking 595

Overdenking deel 1

Reactie op overdenking: kort filmpje

Overdenking deel 2

Reactie op overdenking: lied Licht van de wereld

Zingen: My Lighthouse (Rend Collective)

Overdenking deel 3

Geloofsbelijdenis

Zingen: opwekking 832 Jezus Overwinnaar

Collecte

Dankgebed

Zingen: Joy to the world

Zegen, beantwoord met gesproken amen

Print Friendly, PDF & Email